Αποτελέσματα

Απτές συνεισφορές της έρευνας αυτής θα αποτελέσουν:

  • επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις,
  • μεταγραφή του καταστίχου της Μονής της Λεμβιώτισσας από τον κώδικα Historicus graecus 125 της Αυστριακής Εθνικής Βιβλιοθήκης,
  • μια ηλεκτρονική τοπογραφική βάση δεδομένων διαθέσιμη στο διαδίκτυο, του τύπου WEB_GIS_Database, με αντικείμενο την πρόσληψη του χώρου, την χρήση της γης και την κατοίκηση στο Βυζάντιο εστιάζοντας στην Νότια Βαλκανική και τη Μικρά Ασία από τον 6ο έως τον 13ο αιώνα,
  • μια οπτικοποιημένη απόδοση των πορισμάτων της έρευνας με τη μορφή τοπογραφικών χαρτών (GIS Maps).